SPLENDOR – Agencja Reklamowa – Włocławek

  Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) L 119/40 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 4.5.2016. podanych w powyższym formularzu jest SPLENDOR Agencja Reklamowa Małgorzata Długołęcka z siedzibą we Włocławku (87-800), ul. Zbiegniewskiej 91. Dane podawane są dobrowolnie, a ich przetwarzanie odbywa się wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie wysłane za pomocą formularza. Informujemy o przysługującym Państwu prawie dostępu do treści danych oraz prawie ich poprawiania, zgodnie z obowiązującą ustawą o ochronie danych osobowych.

  Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z powyższymi informacjami i wyrażam zgodę na wysłanie zapytania.

  Agencja Reklamowa SPLENDOR

  ul. Zbiegniewskiej 91

  87-800 Włocławek

  Dane kontaktowe

  +48 602 248 890

  biuro@splendormedia.pl